dr Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych, autor opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

POZOSTALI PRELEGENCI