Mieczysława Szymańska

Certyfikowany doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów podatkowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT skierowane do pracowników branży komercyjnej, biur rachunkowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Jednocześnie ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami z sektora prywatengo, weryfikując rozliczenia podatku VAT i optymalizując wdrożone rozwiązania. Jest autorką wielu specjalistycznych publikacji z zakresu podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości.

POZOSTALI PRELEGENCI