adobe-pdf-icon

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

adobe-pdf-icon

Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego – zagadnienia problemowe

adobe-pdf-icon

Wątpliwości towarzyszące sporządzaniu sprawozdań finansowych jsfp

adobe-pdf-icon

Wybrane problemy dotyczące e-rachunkowości w jsfp

adobe-pdf-icon

Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych

adobe-pdf-icon

Nietypowe wartości niematerialne i prawne w jsfp

adobe-pdf-icon

Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów

adobe-pdf-icon

Etapy przygotowań do zamknięcia roku 2023

adobe-pdf-icon

Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

adobe-pdf-icon

Kontrola finansowa dowodów księgowych i znaczenie podpisu głównego księgowego na dokumencie potwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania

adobe-pdf-icon

Instrukcja inwentaryzacyjna

adobe-pdf-icon

Oferta specjalna dla uczestników XV Forum Finansów Publicznych!