Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, kontroli finansowej, audytu wewnętrznego i zarządzania w jsfp, wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych, była dyrektor Biura Logistyki Policji w Komendzie Głównej Policji oraz główna księgowa jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, trener z zakresu zagadnień gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp.

Pozostali prelegenci