Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i coaching dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Łącznie przeprowadził ponad 1500 dni szkoleniowo-coachingowych. Realizuje projekty edukacyjne z następujących obszarów: sprzedaż i obsługa klienta, negocjacje handlowe, wystąpienia publiczne, zarządzanie przez cele, zarządzanie własnym rynkiem, organizacja czasu pracy, motywacja, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, asertywna komunikacja, oswajanie stresu i inne. Od lat współpracuje z sektorem publicznym, wspierając szkoleniami pracowników i kadrę kierowniczą w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych.

Pozostali prelegenci