Autor książek dotyczących polityki informacyjnej, mediów społecznościowych i kreowania wizerunku. Starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej administracji publicznej i komunikacji. Ukończył studia doktoranckie z zakresu politologii (specjalizacja medioznastwo). Obecnie Dyrektor biura ds. szkoleń i pozyskiwania środków UE, poprzednio naczelnik wydziału informacji, promocji i rozwoju urzędu miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Pozostali prelegenci