ORGANIZATOR

Organizatorem XI Forum Finansów Publicznych był miesięcznik „Finanse Publiczne”.

O tytule

Na łamach „Finansów Publicznych” podejmujemy praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej.

Prezentujemy księgowania zdarzeń występujących w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pomagamy tworzyć i aktualizować politykę rachunkowości jednostki. Publikujemy wzory przydatnych instrukcji, przedstawiamy orzecznictwo poświęcone odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pomagamy rozstrzygać wątpliwości prawne.

www.finansepubliczne.pl
W trakcie Forum Finansów Publicznych odbył się ostatni etap konkursu (test finałowy) Mistrza Finansów Publicznych dla pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
FFP_zdjęcie-(36)
FFP_zdjęcie-(38)

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35