ORGANIZATOR

Organizatorem XII Forum Finansów Publicznych jest miesięcznik „Finanse Publiczne”.

O tytule

Na łamach „Finansów Publicznych” podejmujemy praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej.

Prezentujemy księgowania zdarzeń występujących w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pomagamy tworzyć i aktualizować politykę rachunkowości jednostki. Publikujemy wzory przydatnych instrukcji, przedstawiamy orzecznictwo poświęcone odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pomagamy rozstrzygać wątpliwości prawne.

www.finansepubliczne.pl
W trakcie Forum Finansów Publicznych odbędzie się ostatni etap konkursu (test finałowy) Mistrza Finansów Publicznych dla pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
FFP_zdjęcie-(36)
FFP_zdjęcie-(38)