ORGANIZATOR

Organizatorem XII Forum Finansów Publicznych jest miesięcznik „Finanse Publiczne”.

O tytule

Na łamach „Finansów Publicznych” podejmujemy praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej.

Prezentujemy księgowania zdarzeń występujących w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pomagamy tworzyć i aktualizować politykę rachunkowości jednostki. Publikujemy wzory przydatnych instrukcji, przedstawiamy orzecznictwo poświęcone odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pomagamy rozstrzygać wątpliwości prawne.

www.finansepubliczne.pl
FFP_zdjęcie-(36)
FFP_zdjęcie-(38)

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl