O FORUM

TEMAT PRZEWODNI:

Zamknięcie roku 2019 – prawidłowe sporządzenie informacji dodatkowej, zmiany w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz kontroli zarządczej

Forum to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Celem FORUM było przedstawienie uczestnikom praktycznych rozwiązań problemów, które pojawiają się w ich pracy. Poruszane podczas konferencji tematy poświęcone zostały newralgicznym obszarom w prawie.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

  • księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych
  • naczelników i pracowników  wydziałów kontroli
  • kierowników jednostek
  • audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej
  • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI FORUM

W PRZYSZŁYM ROKU!

PATRONAT

W PROGRAMIE M.IN.:

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Wybrane problemy rachunkowości budżetowej

Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Informacja dodatkowa

Kontrola zarządcza i audyt – aktualne zagadnienia

Inwestycje i ich ujęcie na koncie 080 – problemy praktyczne

PRELEGENCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najistotniejsze zagadnienia dotyczące finansów publicznych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na tworzenie zasad rachunkowości.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Wręczenie nagród

Zobacz, kto zostanie tegorocznym „Mistrzem Finansów Publicznych”

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35