O Forum

Forum to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Do udziału zapraszamy:

  • księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych
  • naczelników i pracowników wydziałów kontroli
  • kierowników jednostek
  • audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej
  • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach

Patronat

Komfortowy hotel i wysokie standardy sanitarne
Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym
Bezpośrednie konsultacje z ekspertami poza wykładami
Więcej o hotelu
Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego
Atrakcyjna cena - tylko 980 zł za udział we wszystkich wykładach
Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat
Więcej o formule online

Wśród prelegentów

Zgłoś się! Do wyboru Toruń lub udział online.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące finansów publicznych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na tworzenie zasad rachunkowości.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem rozwiązują w pracy podobne problemy do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

W programie m.in.:

Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych

Procedury kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej jsfp

Kontrola wstępna dokonywana przez głównego księgowego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów

Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

Odsetki od należności cywilnoprawnych i podatkowych oraz od niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów a zamknięcie roku

Sprawozdawczość budżetowa

Z poprzednich edycji