O Forum

Forum to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Do udziału zapraszamy:

  • księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych
  • naczelników i pracowników wydziałów kontroli
  • kierowników jednostek
  • audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej
  • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach

Patronat

Partner

Komfortowy hotel i wysokie standardy sanitarne
Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym
Bezpośrednie konsultacje z ekspertami poza wykładami
Więcej o hotelu
Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego
Atrakcyjna cena - tylko 640 zł za udział we wszystkich wykładach
Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat
Więcej o formule online

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące finansów publicznych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na tworzenie zasad rachunkowości.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem rozwiązują w pracy podobne problemy do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

W programie m.in.:

Gospodarowanie mieniem ruchomym po zmianie przepisów - zagadnienia problemowe

Zamknięcie roku 2021 oraz wybrane problemy dotyczące środków trwałych

Sprawozdawczość budżetowa z zakresu operacji finansowych oraz klasyfikacja budżetowa - zmiany i pojawiające się wątpliwości

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

Potwierdzanie sald i weryfikacja stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami - ujęcie praktyczne

Odpowiedzialność materialna pracownika oraz egzekwowanie obowiązku naprawienia szkody

Jak korekty finansowe wpływają na rozliczenie projektu unijnego

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych w księgach rachunkowych - spojrzenie na politykę rachunkowości i praktykę

Z poprzednich edycji