Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka licznych artykułów i książek z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

Więcej

Ekspert z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp

Praktyk i wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp, związany zawodowo z organami kontroli i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii Najwyższej Izby Kontroli

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

Więcej

Ekonomista, certyfikowany księgowy

Ekonomista, certyfikowany księgowy mający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej.

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”

Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcje

Więcej

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspertka Senatu RP, członkini Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego

Więcej

Biegły rewident

Biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych,

Więcej

Specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych

Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych pełniąca w przeszłości przez wiele lat funkcję naczelnika lub zastępcy naczelnika wydziału informacji,

Więcej

Ekspertka z dziedziny rachunkowości budżetowej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspertka z dziedziny rachunkowości budżetowej,

Więcej

Członkini składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, członkini składu Regionalnej Komisji Orzekającej

Więcej

Specjalistka w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych

Ekonomistka, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO,

Więcej

Współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) i zewnętrzny środków pochodzących z UE,

Więcej

Ekspert i praktyk z zakresu finansów komunalnych, budżetu jst, podatków oraz opłat lokalnych

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE,

Więcej