Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych.

Więcej

Sędzia sądu rejonowego, przewodniczący wydziału egzekucyjnego – stale sprawujący nadzór nad egzekucją sądową i działalnością komorników,

Więcej

Biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych

Więcej

Ekspert w m.in. problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej

Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej

Ekonomista, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Więcej

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych

Więcej

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie skarbowości i podatków, wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych

Więcej