PRELEGENCI

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej.

Więcej

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości – zarówno budżetowej, jak i finansowej.

Więcej

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka licznych artykułów i książek z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, polityki rachunkowości oraz zasad prowadzenia ewidencji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Więcej

Adwokat, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, ochrony marki przedsiębiorcy oraz tajemnic związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej

Ekonomista, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z tego zakresu, ceniony wykładowca prowadzący szkolenia w wielu ośrodkach edukacyjnych w Polsce.

Więcej

Prezes RIO we Wrocławiu, ekspert z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządowych, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez RKO we Wrocławiu, autorka wielu publikacji poświęconych rachunkowości budżetowej.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych, autor opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Ekonomista, zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka wielu publikacji prasowych i książkowych w tym zakresie.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych.

Więcej

Certyfikowany doradca podatkowy, doświadczony szkoleniowiec wspierający pracowników jednostek sektora publicznnego i prywatnego w rozwiązywaniu problemów z zakresu rozliczeń VAT, autorka wielu specjalistycznych publikacji o tematyce podatkowej.

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

Więcej

ZGŁOSZENIA

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35