PRELEGENCI

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej.

Więcej

Adwokat, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, ochrony marki przedsiębiorcy oraz tajemnic związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej

Ekonomista, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z tego zakresu, ceniony wykładowca prowadzący szkolenia w wielu ośrodkach edukacyjnych w Polsce.

Więcej

Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp.

Więcej

Ekspert w m.in. problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych.

Więcej

Biegły rewident, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych.

Więcej

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie skarbowości i podatków, wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

Więcej

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny.

Więcej

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl