Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych, audytor środków pochodzących z UE, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego (służby podatkowo-księgowe, budżet jst oraz zarządzanie ryzykiem), współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, dochodów jst, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej.

Pozostali prelegenci