Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości (zarówno budżetowej, jak i finansowej). Ma doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej oraz dyrektora ds. finansowych w spółkach z sektora komercyjnego. W sektorze finansów publicznych pełniła obowiązki dyrektora Biura Rachunkowości, a w latach 2020–2021 – dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli. Sporządziła wiele opinii i ekspertyz oraz opracowała „Model rachunku kosztów dla sądów powszechnych”. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z dziedziny prowadzenia rachunkowości w sektorze finansów publicznych.

Pozostali prelegenci