Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych pełniąca w przeszłości przez wiele lat funkcję naczelnika lub zastępcy naczelnika wydziału informacji, analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej, autorka wielu publikacji prasowych i książkowych w tej dziedzinie, doświadczony szkoleniowiec pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Pozostali prelegenci