Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, członek składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, trener, konsultant oraz autor artykułów specjalistycznych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostali prelegenci