Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie skarbowości i podatków, wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych, audytor środków pochodzących z UE, były wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych państwa i samorządu terytorialnego (pełnił funkcje naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, starszego inspektora kontroli RIO w Rzeszowie, członka SKO w Przemyślu), autor 20 poradników i książek oraz kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, dochodów jst, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej, doświadczony, były wykładowca zagadnień z tego zakresu, freelancer.

Pozostali prelegenci