Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspertka Senatu RP, członkini Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspertka w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT) oraz prowadzonych na szczeblu Unii Europejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych (ale również agencji wykonawczych, instytutów naukowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej). Prowadzona przez nią kancelaria na bieżąco wspiera gminy w kwestiach rozliczania podatku VAT (ustalała procedury centralizacji oraz naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem), a także podatku od nieruchomości czy podatku dochodowego.

Pozostali prelegenci